Trgovina

Naš tim pruža široki spektar pravnih usluga maloprodajnim trgovačkim lancima i sudionicima u prometu roba široke potrošnje. Usluge su poglavito usmjerene na prevenciju povrede propisa i smanjenje rizika. Osim standardnog obvezno pravnog reguliranja u smislu zaštite interesa klijenta i usklađenosti s propisima, posebnu pozornost posvećujemo primjeni propisa o zaštiti potrošača, nepoštenog trgovanja, zaštite tržišnog natjecanja, porezno-pravnom tretmanu te pitanjima vezano za radno pravu regulativu.

U ovom sektoru vrlo su česte transakcije koje uključuju pripajanja i akvizicije između trgovaca, a koje zahtijevaju posebno sagledavanje pitanja iz prava trgovačkih društava vezano za prijenos poduzeća, odnose među članovima i upravljanje. Nerijetko se pojavljuju  pitanja intelektualnog vlasništva posebno u odnosu na označavanje proizvoda i reklamiranje, a također i vezano za nekretnine i prava vlasništva te korištenja istih.

Naš tim uključen je u svakodnevno savjetovanje klijenata oko svih pravnih pitanja u projektima u sektoru trgovine. Savjetujemo klijente u pogledu dopuštenosti postupaka i akcija, izrađujemo pravne analize, pomažemo u rješavanju sporova te zastupamo u sporovima pred sudskim i arbitražnim tijelima.

Pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć klijentima, inozemnim pravnim i fizičkim osobama koje namjeravaju širiti svoje poslovanje ulaskom na hrvatsko tržište maloprodaje, koja uključuje i pravnu podršku prilikom dogovaranja različitih oblika financiranja.

Za više informacija slobodno se obratizi na e-mail adresu mladen.prka@ggp.hr

Energetika:

Naš pravni tim pruža praktične pravne savjete inozemnim i domaćim klijentima iz energetskog sektora  u realizaciji projekata energetske učinkovitosti. Naša usluga nerijetko uključuje kontinuiranu pravnu podršku tijekom izgradnje i stavljanja u pogon projekata kogeneracijskih postrojenja na biomasu i ostalih esco projekata. U radu s klijentima koji se bave energetskom djelatnošću pripremali smo nacrte ugovora s dobavljačima, opskrbljivačima, institucijama, pripremali dokumentaciju radi ishođenja potrebnih dozvola pred regulatornim tijelima i pravno pratili tijek od samog početka pa do realizacije projekata (ishođenja uporabne dozvole).

Naš kontinuirani rad i višegodišnje iskustvo pravne podrške razvoju lokalnih energetskih projekata u svim segmentima razvoja, omogućuje nam da savjetujemo klijente i u povezanim pravnim pitanjima kao što su pripajanja i preuzimanja trgovačkih društava, odnos s regulatorom, pitanja statusa nekretnina, dozvole prema propisima o gradnji, financiranja, javne nabave, poreznog prava i prava tržišnog natjecanja, sve vezano za razvoj i  prodaju energetskih projekata u Hrvatskoj.

Naši savjeti su poslovno orijentirani, a što je klijentima nužno  kako bi ostvarili svoje ciljeve i premostili prepreke u energetskog industriji.  Zastupajući klijente ne samo u području energije i obnovljivih izvora, nego i u području nafte i plina, naše društvo steklo je značajno razumijevanje ove industrije i poznavanje pravnih pitanja koja su ključna za dugoročni i kontinuirani uspjeh.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr mladen.prka@ggp.hr

Infrastruktura

Razvoj infrastrukture predstavlja jedan od osnovnih ciljeva domaće politike danas i u nadolazećem razdoblju. Infrastrukturni projekti na kojima je naš tim sudjelovao proteklih godina odnosili su se na izgradnju, razvoj i upravljanje prometnicama i tunelima te operativno i financijsko restrukturiranje najvećih hrvatskih brodogradilišta. Danas se sve češće ulaže i u energetsku infrastrukturu.

Članovi našeg tima imaju značajno iskustvo u pravnom savjetovanju infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, bilo da se radi o operativnom restrukturiranju ili savjetovanju oko izrade zakonodavnog okvira, ili više praktično iskustvo u projektnom financiranju, savjetovanju o regulatornim okvirima, izradi dubinskog snimanja, provođenju procesa pripajanja i preuzimanja trgovačkih društava. Posebno želimo istaknuti iskustvo u regulatornim pitanjima, državnim potporama i javnoj nabavi povezanoj sa željezničkom industrijom ili brodogradilištima.Naši su članovi tima nerijetko sudionici i javnim stručnih savjetovanja  kada su u pitanju teme državnih potpora i javne nabave.

Za više informacija slobodno se obratite na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr mladen.prka@ggp.hr

Mediji

GGP odvjetnici savjetovali su, te savjetuju i dalje, klijente iz različitih područja medija, među ostalim, televizije, telekomunikacijske operatere, izdavače digitalnih i tiskanih sadržaja, developere medijskih aplikacija i drugih software-a te organizatore festivala i raznih medijskih manifestacija. Pravni izazovi u ovome sektoru odnose se na primjenu čitavog spektra različitih prava kao što su pravo intelektualnog vlasništva, pravo medija, regulatorna prava iz područja elektroničkih medija i telekomunikacija.

Naši odvjetnici imaju i značajno iskustvo u savjetovanju u pogledu objava u medijima te zastupanju u sporovima radi informacija objavljenih u medijima.

Za više informacija slobodno se obratite na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr mladen.prka@ggp.hr

Nekretninski projekti

Hrvatsko tržište sve je više u fokusu investitora, i domaćih i stranih, koji su u potrazi za investicijskim prilikama perspektivnijih od onih na tržištu zapadne Europe i ostalih razvijenijih zemalja. Međutim, takve su prilike često popraćene pravnim nejasnoćama i neuređenošću registara nekretnina, dugotrajnim administrativnim postupcima, promjenama propisa i okvira provedbe instrumenata osiguranja. Stoga, u takvim okolnostima, investitori se u velikoj mjeri oslanjaju na procjenu rizika koju pripremaju pravni savjetnici.

Pravni savjetnici moraju biti vrlo iskusni i vješti da predvide sve moguće pravne posljedice u vezi s projektima koji svoj povrat najčešće ostvaruju tek nakon proteka određenog duljeg perioda, a koji period je nerijetko popraćen kompleksnim i često puta vrlo neizvjesnim administrativnim i sudskim postupcima.

Naši odvjetnici su vrlo dobro svjesni težine pravnog savjeta klijentu-investitoru prilikom donošenja odluke ulaganja u nekretnine u Republici Hrvatskoj te pri davanju takvih savjeta postupaju s maksimalnom pažnjom i predanošću.

Svojim klijentima pružamo usluge savjetovanja u jednostavnim i složenim transakcijama vezanim uz nekretnine i građenje na istima, a što uključuje savjetovanje u razvojnoj fazi projekta, savjetovanje pri ishođenju svih potrebnih isprava i dozvola od nadležnih državnih institucija, reguliranje odnosa između vlasnika, investitora i eventualnih trećih osoba, te izradu svih potrebnih pravnih dokumenata. Svjesni generalnog porasta projekata u ovom sektoru, nastojimo svojim klijentima pružiti pravnu podršku u svim pitanjima koji se pred njima mogu postaviti vodeći računa o usklađenosti sa propisima Europske unije, zakonskim propisima Republike Hrvatske, te aktualnom i dostupnom sudskom praksom.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu mladen.prka@ggp.hr; elias.ernst@ggp.hr