Državne potpore – Privremeni okvir (prva izmjena)

 In Novosti

Komisija je 3. Travnja 2020.godine usvojila prvu izmjenu Privremenog okvira kako bi države članice mogle ubrzati istraživanje, testiranje i proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje širenja koronavirusa, štititi radna mjesta i nastaviti podupirati gospodarstvo tijekom pandemije koronavirusa.

Privremeni okvir proširen je na način da je utvrđeno dodatnih pet vrsta mjera potpore:

 

  1. potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa:radi rješavanja aktualne zdravstvene krize, države članice mogu dodijeliti potporu u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica za istraživanje i razvoj u području koronavirusa i druga relevantna istraživanja u vezi s virusima. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više od jedne države članice mogu se dodijeliti dodatna sredstva.
  2. potpora za izgradnju i nadogradnju objekata za testiranje: države članice mogu dodjeljivati potporu u obliku bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka kako bi poduprle ulaganja koja omogućuju izgradnju ili nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To uključuje medicinske proizvode (uključujući cjepiva) i terapije; medicinske proizvode i opremu (uključujući respiratore i zaštitnu odjeću i opremu te dijagnostičke alate); sredstva za dezinfekciju; alate za prikupljanje i obradu podataka korisne za borbu protiv širenja koronavirusa. U cilju poticanja suradnje i brzog djelovanja, poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore.
  3. potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa: države članice mogu dodjeljivati potporu u obliku bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka kako bi poduprle ulaganja koja omogućuju brzu proizvodnju proizvoda bitnih za borbu protiv koronavirusa (kako su navedeni pod ii.) U cilju poticanja suradnje i brzog djelovanja, poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore.
  4. ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje: radi daljnjeg smanjivanja ograničenja likvidnosti s kojima su poduzeća suočena zbog krize izazvane koronavirusom i očuvanja radnih mjesta, države članice mogu dodjeljivati ciljane odgode poreza i odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje u onim sektorima i regijama ili za one vrste poduzeća koji su najteže pogođeni tom krizom.
  5. ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika: da bi se ograničio učinak krize izazvane koronavirusom na radnike, države članice mogu pridonijeti pokrivanju troškova plaća onih poduzeća koja bi inače morala otpuštati zaposlenike i to u najteže pogođenim sektorima ili regijama.

 

Tekst izmjene Privremenog okvira možete naći na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_hr.PDF

Recent Posts