Nove mjere pomoći gospodarstvu

 In Novosti

Vlada je na svojoj sjednici 2. travnja predstavila drugi paket mjera za pomoć gospodarstvu kojeg je Hrvatski sabor raspravio 3. travnja 2020.godine. U nastavku je kratki pregled novih mjera vrijednih, po procjeni ministra Zdravka Marića, 45 milijardi HRK.

 

 1. Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000 kuna u travnju i svibnju 2020. godine
 2. Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će ujedno I oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa
 3. Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine
 4. Plaćanje porezne obveze poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi
 5. Rok vezan za predaju skupa poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih sa završnim izvješćem pravnih osoba bit će odgođen (kako je najavljeno, do 30. lipnja 2020.), ali omogućeno je pomicanje i drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
 6. Umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može se propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi – bez stvarnog plaćanja
 7. Omogućeno je reguliranje plaćanja PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 8. Izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu omogućit će se ministru financija da uslijed nastupanja posebnih okolnosti pravilnikom propiše, odnosno produži, rok za:
  • dostavljanje zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika,
  • dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, konsolidiranog godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem,
  • predaju izjave o neaktivnosti,
  • predaju financijskih podataka za statističke i druge potrebe, i
  • obvezu prijave konsolidacije matičnog društva

 

Uz navedeno, kao trajna mjere rasterećenja poduzetnika predlaže se ukidanje obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja.

Vezan za mikro I male zajmove za ruralni razvoj, Vada je usvolila sljedeće:

 • Povoljnije kamatne stope mikro i malih zajmova za ruralni razvoj
 • Kamatna stopa se smanjuje s 0,5 – 1,0% na 0,1% – 0,25%

 

Novi mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Predstavljen je novi instrument za obrtna sredstva za ruralni razvoj s kamatnom stopom od 0,5%

 • Ciljana skupina: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
 • Iznos zajma: Od 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
 • Namjena zajma: Obrtna sredstva
 • Minimalni rok otplate: 12 mjeseci
 • Maksimalni rok otplate: 3 godine
 • Kamatna stopa: 0,5%
 • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 • Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

Covid-19 zajam za obrtna sredstva

Novi program kojim se osigurava dodatna likvidnost mikro, malih i srednjih poduzetnika pogođenih pandemijom COVID-19. Uvjet koji poduzetnici moraju ostvariti da bi mogli koristiti ovaj instrument je pad prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu, ili predviđanje pada prihoda u narednim kvartalima. Ova se sredstva neće moći koristiti za refinanciranje postojećih kreditnih obveza niti za plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

 • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva
 • Iznos zajma: do 750.000 kuna
 • Namjena zajma: Obrtna sredstva
 • Maksimalni rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko rok otplate najmanje 2 godine
 • Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma

 

Pomoć turističkim agencijama – nova pravila za raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu

Usvojene su  izmjene I dopune 4 turistička zakona a Vlada RH je dopunila dvije uredbe s ciljem financijskog rasterećenja turističkog sektora. Tako su postavljena pravila za raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu u uvjetima posebnih okolnosti zbog nerealiziranog putovanja. Stavlja se moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od završetka posebnih okolnosti.

Putničke agencije u toj situaciji umjesto povrata novca mogu nuditi vaučere koji će biti osigurani policom osiguranja, čime su zaštićena prava potrošača, tj. ako netko tko je uplatio aranžman nakon 180 dana nije mogao ili htio to iskoristiti, moći će dobiti povrat novca za putovanje.

 

Pomoć malim mljekarima – otkup tržišnih viškova

Planira se interventni otkup oko 500 tisuća litara mlijeka kao mjera pomoći malim mljekarama. Mjera se odnosi na mljekare koje otkupljuju do 14 milijuna litara godišnje, a njih je 28. Za interventan otkup mlijeka osigurano je 2,5 milijuna kuna.

 

Javna nabava

Vlada je donijela odluku o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, čime je prednost dala domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Ministarstvo poljoprivrede mora u roku od 30 dana izraditi aplikaciju koja će imati funkciju burze roba – digitalnu tržnicu pomoću koje će se značajnije približiti domaći proizvođači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te javni naručitelji. Ponuditelji će se na tu tržnicu uključiti putem javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo.

Recent Posts