Primjena okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji (EU)

 In Novosti

Europska komisija objavila je nove Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01) za javne naručitelje u cilju pomoći javnim naručiteljima u osiguranju fleksibilnosti koju pruža okvir javne nabave a kako bi se omogućile brze I učinkovite nabave potrebnih radova, roba I usluga.

Kako bi svoju pomoć dodatno prilagodila kriznoj situaciji, Komisija u ovim Smjernicama objašnjava koje su mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o robi, uslugama i radovima koji su potrebni za suzbijanje krize.

 

Javni naručitelji mogu birati između nekoliko mogućnosti:

  • prvo, u hitnim situacijama mogu iskoristiti mogućnosti znatnog skraćivanja rokova kako bi se ubrzali otvoreni ili ograničeni postupci,
  • ako takva fleksibilnost nije dovoljna, može se predvidjeti pregovarački postupak bez objave. U krajnjoj liniji moglo bi se dopustiti i izravno dodjeljivanje ugovora prethodno odabranom gospodarskom subjektu ako je on jedini koji može isporučiti traženu robu u tehničkim i vremenskim okvirima zadanima iznimnom žurnošću,
  • osim toga, javni naručitelji trebali bi razmotriti i alternativna rješenja te preuzimanje aktivne uloge na tržištu.

 

Ove se smjernice posebno odnose na javnu nabavu u situacijama iznimne žurnosti, koja javnim naručiteljima omogućuje da ono što je neophodno nabave u roku od nekoliko dana, čak i nekoliko sati. Upravo za situacije poput aktualne krize uzrokovane bolešću COVID-19, u kojoj je potrebna iznimna i nepredvidiva žurnost, u direktivama EU-a ne postoje postupovna ograničenja.

 

Tekst Smjernica na hrvatskom jeziku možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN

Recent Posts