Smjernice Europske komisije o primjeni okvira za javnu nabavu

 In Novosti

Ovim putem Vas obavještavamo da je Europska komisija 01.04.2020. godine objavila dokument pod nazivom Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01), a kojim Smjernicama se uvodi određena količina elastičnosti u postupanju u postupcima javne nabave obzirom na nastalu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Smjernice prije svega ukazuju na moguću hitnost izazvanu zdravstvenom krizom te navode kako bi se trebalo omogućiti skraćivanje rokova za dostavu ponuda u hitnim slučajevima u otvorenim i ograničenim postupcima javne nabave.

Nadalje, ističe se da postoji mogućnost korištenja pregovaračkog postupka bez objave (Pregovarački postupak bez prethodne objave po ZJN 2016) u situacijama iznimne žurnosti kada je potrebno izvršiti dodjelu ugovora u što kraćem roku (npr. Hitna nabava medicinske opreme koja nije bila utvrđena planom nabave).

Također, ističe se kako bi navedeno trebalo omogućiti zadovoljavanje najhitnijih potreba Pregovarački postupci bez prethodne objave mogu omogućiti zadovoljenje najhitnijih potreba do pronalaska stabilnijih rješenja, kao što su okvirni ugovori za robu i usluge, koji se dodjeljuju redovnim postupcima (uključujući ubrzane postupke).

Čitavi tekst Smjernica možete pronaći na sljedećem linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN.

Recent Posts