Mjere za očuvanje radnih mjesta (COVID 19)

Poštovani klijenti, kolege i prijatelji,

 

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljene su upute za korištenje mjera potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog okolnosti uvjetovanih širenjem COVID-19 virusa narušena gospodarska aktivnost.

Kriteriji za ostvarivanje potpore su:

  • pad prometa veći od 20%
  • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
  • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
  • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, strojeva, alata i sl.
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina,  alata i strojeva nužnih za rad
  • poslodavac navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.

 

Mjera se neće odobriti poslodavcu kod kojeg je do pada broja zaposlenih došlo u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 

  • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • od 20% za mala poduzeća,
  • od 15% za srednja poduzeća,
  • 10% za velika poduzeća.

 

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

 

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

 

HZZO obrađuje zahtjev poslodavca u roku od 10 dana nakon čega obavještava korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisu ugovora o korištenju sredstava. Napominjemo kako će, prije same isplate, HZZO provjeriti solventnost poslodavca i statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.

  

Više o kriterijima, iznosima te sam pregled mjera možete naći na sljedećoj poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta a provedbenu dokumentaciju s detaljima na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/media/30efhfg0/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-230320.pdf

 

Stojimo Vam na raspolaganju savjetima pri odlučivanju te poduzimanju nužnih koraka u prijavi navedenih mjera.

 

Vaš GGP team

Recent Posts